dilluns, 14 de juny de 2010

No al no

Una mostra visual de la 6ª mostra Sonora.

Carles Santos..Bernat i Baldoví .6ª Mostra Sonora .05-06-2010